Vytvoření teorie k testu: Jak dobře znáš robinsonuv ostrov 2?