Vytvoření teorie k testu: Jak dobře znáš Denise TV