Vytvoření teorie k testu: Jak dobře znáte Řecko?!?