Vytvoření teorie k testu: Jak moc znáš klafon2 (Annemarie, Julie)