Vytvoření teorie k testu: Znáte dobře jednotky a konstanty?