Vytvoření teorie k testu: Periodická tabulka prvků