Vytvoření teorie k testu: Poznáš romány našich a svetových autorov podľa prvých viet?