Morfologie tkání

ID15 Čeho je součástí elastické vazivo?

ID20 Která chrupavka je odolná na tlak?

ID5 Která epitelová tkáň, umožňuje výměnu plynů?

ID11 Jak se šíří autonomní nervy?

ID12 Mezibuněčná hmota, která je součástí pojivové tkáně, se skládá ze dvou částí a to amorfní hmota a vláknitá složka. Je tato věta pravdivá?

ID17 Co se nachází na povrchu chrupavky?

ID29 Která tkáň se regeneruje nejlépe?

ID19 Chrupavka je bezcévnatá a má nervy. Je tato věta pravdivá?

ID22 Co je základní buňkou kostní tkáně?

ID27 Co vede vzruch do buňky cestou dostředivou?