Morfologie tkání

ID19 Chrupavka je bezcévnatá a má nervy. Je tato věta pravdivá?

ID4 Kde se nachází vícevrstvá epitelová tkáň?

ID20 Která chrupavka je odolná na tlak?

ID10 Čím je řízena srdeční svalovina?

ID1 Tkáň je soubor buněk, které jsou stejného tvaru, ale mají různé funkce. Je tato věta pravdivá?

ID24 Co se skládá z nervové tkáně?

ID8 Hladká svalová tkáň je ovlivněna naší vůlí. Je tato věta pravdivá?

ID14 Které vazivo má málo vláken a více buněk?

ID7 Smrštění svalové tkáně je umožněno přítomností smrštitelných látek bílkovinné povahy. Které látky to jsou?

ID27 Co vede vzruch do buňky cestou dostředivou?