Morfologie tkání

ID11 Jak se šíří autonomní nervy?

ID23 Osteoblast produkuje mezibuněčnou hmotu. Je tato věta pravdivá?

ID28 Co ovlivňuje mydienová pochva?

ID27 Co vede vzruch do buňky cestou dostředivou?

ID8 Hladká svalová tkáň je ovlivněna naší vůlí. Je tato věta pravdivá?

ID29 Která tkáň se regeneruje nejlépe?

ID6 Jaká epitelová tkáň se nachází na očích?

ID26 Co je základní stavební jednotkou nervové tkáně?

ID18 Sklovitá chrupavka vystýlá kloubní jamky. Je tato věta pravdivá?

ID3 Dlaždicové, kubické a cylindrické dělení epitelové tkáně je rozdělené podle: