Morfologie tkání

ID8 Hladká svalová tkáň je ovlivněna naší vůlí. Je tato věta pravdivá?

ID11 Jak se šíří autonomní nervy?

ID17 Co se nachází na povrchu chrupavky?

ID24 Co se skládá z nervové tkáně?

ID9 Kde je příčně pruhovaná tkáň?

ID26 Co je základní stavební jednotkou nervové tkáně?

ID30 Při hojení kosti se v místě zlomení vytvoří krevní výron a postupně vzniká vazivová buňka. Je tato věta pravdivá?

ID29 Která tkáň se regeneruje nejlépe?

ID10 Čím je řízena srdeční svalovina?

ID18 Sklovitá chrupavka vystýlá kloubní jamky. Je tato věta pravdivá?

Akce na výuku anglické slovní zásoby online.

Výuka anglické gramatiky online.