Morfologie tkání

ID17 Co se nachází na povrchu chrupavky?

ID7 Smrštění svalové tkáně je umožněno přítomností smrštitelných látek bílkovinné povahy. Které látky to jsou?

ID25 Nervová tkáň obsahuje autonomní nervy. Je tato věta pravdivá?

ID16 Co je to cartilago?

ID26 Co je základní stavební jednotkou nervové tkáně?

ID15 Čeho je součástí elastické vazivo?

ID6 Jaká epitelová tkáň se nachází na očích?

ID8 Hladká svalová tkáň je ovlivněna naší vůlí. Je tato věta pravdivá?

ID12 Mezibuněčná hmota, která je součástí pojivové tkáně, se skládá ze dvou částí a to amorfní hmota a vláknitá složka. Je tato věta pravdivá?

ID14 Které vazivo má málo vláken a více buněk?