Vyhláška č. 50/78

ID49779 Vedoucí práce odpovídá za:

ID49773 Mohou být živé části elektricky odděleného obvodu spojeny s jiným obvodem nebo se zemí?

ID49776 Jaké základní ochranné zařízení nesmí být použito v sítích TN-C při ochranném opatření automatickým odpojením od zdroje?

ID49778 Živá část EZ je:

ID49775 Čím je zajištěno ochranné opatření automatickým odpojením od zdroje?

ID49777 Pracovníci znalí s vyšší kvalifikací jsou pracovníci, kteří splňují kvalifikaci podle §:

ID49774 Zóna přiblížení je vzdálenost od živé části: