Tkáně

ID49834 jaké žlázy má žlázový epitel ?

ID49839 vazivové buňky jsou ?

ID49831 jaké jsou typy tkání

ID49849 Co je to neuron ?

ID49830 co je to organismus ?

ID49852 odstředivé výběžky neuronu se nazývají

ID49844 Podle uspořádání kolagenních vláken se kostní tkáň dělí na :

ID49853 Které vazivo tvoří vazy,šlachy a kloubní pouzdra ?

ID49845 Jaké funkce má nervová tkáň ?

ID49842 kostní buňky jsou :