Tkáně

ID49827 Co je to tkáň ?

ID49840 Druhy vaziva jsou:

ID49829 co je to orgánová soustava ?

ID49849 Co je to neuron ?

ID49828 Co je to orgán ?

ID49832 Vyber správné tvrzení o Epitelové tkáni :

ID49833 Podle čeho dělíme epitely ?

ID49847 Jaké jsou druhy svalové tkáně ?

ID49845 Jaké funkce má nervová tkáň ?

ID49839 vazivové buňky jsou ?