Tkáně

ID49851 Dostředivé výběžky neuronu se nazývají :

ID49846 Co je to synapse ?

ID49839 vazivové buňky jsou ?

ID49829 co je to orgánová soustava ?

ID49852 odstředivé výběžky neuronu se nazývají

ID49838 druhy (podle tvrdosti) :

ID49827 Co je to tkáň ?

ID49843 Jaké minerály jsou v kostní tkáni ?

ID49836 Co je to smyslový epitel ?

ID49832 Vyber správné tvrzení o Epitelové tkáni :