Tkáně

ID49829 co je to orgánová soustava ?

ID49846 Co je to synapse ?

ID49844 Podle uspořádání kolagenních vláken se kostní tkáň dělí na :

ID49836 Co je to smyslový epitel ?

ID49848 Jaká tkáň má kontrakce pomalé a rytmické a nejde ovládat naší vůlí ?

ID49832 Vyber správné tvrzení o Epitelové tkáni :

ID49845 Jaké funkce má nervová tkáň ?

ID49851 Dostředivé výběžky neuronu se nazývají :

ID49842 kostní buňky jsou :

ID49840 Druhy vaziva jsou: