Tkáně

ID49839 vazivové buňky jsou ?

ID49851 Dostředivé výběžky neuronu se nazývají :

ID49838 druhy (podle tvrdosti) :

ID49848 Jaká tkáň má kontrakce pomalé a rytmické a nejde ovládat naší vůlí ?

ID49837 pojivová tkáň :

ID49833 Podle čeho dělíme epitely ?

ID49835 Co dovede resorpční epitel ?

ID49844 Podle uspořádání kolagenních vláken se kostní tkáň dělí na :

ID49843 Jaké minerály jsou v kostní tkáni ?

ID49826 Co je to buňka ?