Tkáně

ID49841 druhy chrupavky jsou:

ID49847 Jaké jsou druhy svalové tkáně ?

ID49836 Co je to smyslový epitel ?

ID49853 Které vazivo tvoří vazy,šlachy a kloubní pouzdra ?

ID49826 Co je to buňka ?

ID49833 Podle čeho dělíme epitely ?

ID49844 Podle uspořádání kolagenních vláken se kostní tkáň dělí na :

ID49832 Vyber správné tvrzení o Epitelové tkáni :

ID49834 jaké žlázy má žlázový epitel ?

ID49831 jaké jsou typy tkání