Zeměpis

ID49894 Jakých 5 států leží na severním polárním kruhu a pořád jsou počítány jako Evropské státy?

ID49900 Evropa má...

ID49897 Evropa je...

ID49898 Rozloha Evropy je...

ID49895 Jaké 3 Evropské státy leží na nultém poledníku?

ID49896 Jaké jsou hraniční body Evropy?

ID49899 V Evropě je...

ID49893 Z jakého asyrského slova pochází název Evropa?