ZZVJ

ID49939 Jak působí na koně nízké tóny?

ID49941 Jaké je zoologické zařazení koně?

ID49946 Je vhodná k napájení voda natočená přímo z vodovodu nebo je vhodnější voda odstátá?

ID49955 Co je u koně „kohoutí krok“?

ID49944 Jaká je průměrná hmotnost (váha) českého teplokrevníka?

ID49943 Kůň má vrozený pud stádový. Co to znamená?

ID49952 Existují jedovaté byliny, které se mohou vyskytovat na pastvě a ohrozit zdraví koně. Pokud ano, jaké?

ID49945 Kolik vody vypije kůň průměrně denně

ID49948 Jak dlouho po svezení do seníku se nesmí čerstvé seno krmit?

ID49938 K čemu slouží značná pohyblivost ucha koně?

Akce na výuku anglické slovní zásoby online.

Výuka anglické gramatiky online.