ZZVJ

ID49954 Co je to zášlap?

ID49940 Co se myslí slovním spojením „exteriér koně“?

ID49953 Co je to nášlap?

ID49941 Jaké je zoologické zařazení koně?

ID49943 Kůň má vrozený pud stádový. Co to znamená?

ID49938 K čemu slouží značná pohyblivost ucha koně?

ID49949 Co je to pantoflice?

ID49936 Čemu říkáme na noze koně „kaštánek“?

ID49948 Jak dlouho po svezení do seníku se nesmí čerstvé seno krmit?

ID49952 Existují jedovaté byliny, které se mohou vyskytovat na pastvě a ohrozit zdraví koně. Pokud ano, jaké?