ZZVJ

ID49952 Existují jedovaté byliny, které se mohou vyskytovat na pastvě a ohrozit zdraví koně. Pokud ano, jaké?

ID49946 Je vhodná k napájení voda natočená přímo z vodovodu nebo je vhodnější voda odstátá?

ID49950 Co je zakování?

ID49940 Co se myslí slovním spojením „exteriér koně“?

ID49936 Čemu říkáme na noze koně „kaštánek“?

ID49937 Vidí kůň všude kolem sebe?

ID49944 Jaká je průměrná hmotnost (váha) českého teplokrevníka?

ID49949 Co je to pantoflice?

ID49945 Kolik vody vypije kůň průměrně denně

ID49943 Kůň má vrozený pud stádový. Co to znamená?