ZZVJ

ID49937 Vidí kůň všude kolem sebe?

ID49943 Kůň má vrozený pud stádový. Co to znamená?

ID49941 Jaké je zoologické zařazení koně?

ID49948 Jak dlouho po svezení do seníku se nesmí čerstvé seno krmit?

ID49942 Kolik krčních obratlů má kůň?

ID49936 Čemu říkáme na noze koně „kaštánek“?

ID49955 Co je u koně „kohoutí krok“?

ID49949 Co je to pantoflice?

ID49952 Existují jedovaté byliny, které se mohou vyskytovat na pastvě a ohrozit zdraví koně. Pokud ano, jaké?

ID49947 Co je objemové krmivo?