ZZVJ

ID49940 Co se myslí slovním spojením „exteriér koně“?

ID49948 Jak dlouho po svezení do seníku se nesmí čerstvé seno krmit?

ID49951 Jak se nazývá hřebík používaný k upevnění podkovy?

ID49937 Vidí kůň všude kolem sebe?

ID49950 Co je zakování?

ID49944 Jaká je průměrná hmotnost (váha) českého teplokrevníka?

ID49953 Co je to nášlap?

ID49938 K čemu slouží značná pohyblivost ucha koně?

ID49939 Jak působí na koně nízké tóny?

ID49955 Co je u koně „kohoutí krok“?