ZZVJ

ID49951 Jak se nazývá hřebík používaný k upevnění podkovy?

ID49946 Je vhodná k napájení voda natočená přímo z vodovodu nebo je vhodnější voda odstátá?

ID49949 Co je to pantoflice?

ID49936 Čemu říkáme na noze koně „kaštánek“?

ID49945 Kolik vody vypije kůň průměrně denně

ID49940 Co se myslí slovním spojením „exteriér koně“?

ID49948 Jak dlouho po svezení do seníku se nesmí čerstvé seno krmit?

ID49937 Vidí kůň všude kolem sebe?

ID49942 Kolik krčních obratlů má kůň?

ID49941 Jaké je zoologické zařazení koně?