ZZVJ

ID49953 Co je to nášlap?

ID49940 Co se myslí slovním spojením „exteriér koně“?

ID49936 Čemu říkáme na noze koně „kaštánek“?

ID49938 K čemu slouží značná pohyblivost ucha koně?

ID49947 Co je objemové krmivo?

ID49955 Co je u koně „kohoutí krok“?

ID49941 Jaké je zoologické zařazení koně?

ID49944 Jaká je průměrná hmotnost (váha) českého teplokrevníka?

ID49948 Jak dlouho po svezení do seníku se nesmí čerstvé seno krmit?

ID49946 Je vhodná k napájení voda natočená přímo z vodovodu nebo je vhodnější voda odstátá?