ZZVJ

ID49952 Existují jedovaté byliny, které se mohou vyskytovat na pastvě a ohrozit zdraví koně. Pokud ano, jaké?

ID49955 Co je u koně „kohoutí krok“?

ID49950 Co je zakování?

ID49937 Vidí kůň všude kolem sebe?

ID49938 K čemu slouží značná pohyblivost ucha koně?

ID49947 Co je objemové krmivo?

ID49946 Je vhodná k napájení voda natočená přímo z vodovodu nebo je vhodnější voda odstátá?

ID49951 Jak se nazývá hřebík používaný k upevnění podkovy?

ID49944 Jaká je průměrná hmotnost (váha) českého teplokrevníka?

ID49936 Čemu říkáme na noze koně „kaštánek“?