ZZVJ

ID49948 Jak dlouho po svezení do seníku se nesmí čerstvé seno krmit?

ID49939 Jak působí na koně nízké tóny?

ID49944 Jaká je průměrná hmotnost (váha) českého teplokrevníka?

ID49947 Co je objemové krmivo?

ID49954 Co je to zášlap?

ID49946 Je vhodná k napájení voda natočená přímo z vodovodu nebo je vhodnější voda odstátá?

ID49942 Kolik krčních obratlů má kůň?

ID49940 Co se myslí slovním spojením „exteriér koně“?

ID49952 Existují jedovaté byliny, které se mohou vyskytovat na pastvě a ohrozit zdraví koně. Pokud ano, jaké?

ID49953 Co je to nášlap?