ZZVJ

ID49951 Jak se nazývá hřebík používaný k upevnění podkovy?

ID49953 Co je to nášlap?

ID49943 Kůň má vrozený pud stádový. Co to znamená?

ID49936 Čemu říkáme na noze koně „kaštánek“?

ID49946 Je vhodná k napájení voda natočená přímo z vodovodu nebo je vhodnější voda odstátá?

ID49947 Co je objemové krmivo?

ID49940 Co se myslí slovním spojením „exteriér koně“?

ID49949 Co je to pantoflice?

ID49942 Kolik krčních obratlů má kůň?

ID49939 Jak působí na koně nízké tóny?