ZZVJ

ID49941 Jaké je zoologické zařazení koně?

ID49952 Existují jedovaté byliny, které se mohou vyskytovat na pastvě a ohrozit zdraví koně. Pokud ano, jaké?

ID49942 Kolik krčních obratlů má kůň?

ID49948 Jak dlouho po svezení do seníku se nesmí čerstvé seno krmit?

ID49937 Vidí kůň všude kolem sebe?

ID49950 Co je zakování?

ID49946 Je vhodná k napájení voda natočená přímo z vodovodu nebo je vhodnější voda odstátá?

ID49940 Co se myslí slovním spojením „exteriér koně“?

ID49943 Kůň má vrozený pud stádový. Co to znamená?

ID49949 Co je to pantoflice?