ZZVJ

ID49942 Kolik krčních obratlů má kůň?

ID49940 Co se myslí slovním spojením „exteriér koně“?

ID49948 Jak dlouho po svezení do seníku se nesmí čerstvé seno krmit?

ID49954 Co je to zášlap?

ID49936 Čemu říkáme na noze koně „kaštánek“?

ID49938 K čemu slouží značná pohyblivost ucha koně?

ID49955 Co je u koně „kohoutí krok“?

ID49950 Co je zakování?

ID49941 Jaké je zoologické zařazení koně?

ID49952 Existují jedovaté byliny, které se mohou vyskytovat na pastvě a ohrozit zdraví koně. Pokud ano, jaké?