ZZVJ

ID49936 Čemu říkáme na noze koně „kaštánek“?

ID49952 Existují jedovaté byliny, které se mohou vyskytovat na pastvě a ohrozit zdraví koně. Pokud ano, jaké?

ID49941 Jaké je zoologické zařazení koně?

ID49937 Vidí kůň všude kolem sebe?

ID49951 Jak se nazývá hřebík používaný k upevnění podkovy?

ID49939 Jak působí na koně nízké tóny?

ID49954 Co je to zášlap?

ID49940 Co se myslí slovním spojením „exteriér koně“?

ID49950 Co je zakování?

ID49942 Kolik krčních obratlů má kůň?