ZZVJ

ID49948 Jak dlouho po svezení do seníku se nesmí čerstvé seno krmit?

ID49955 Co je u koně „kohoutí krok“?

ID49945 Kolik vody vypije kůň průměrně denně

ID49936 Čemu říkáme na noze koně „kaštánek“?

ID49940 Co se myslí slovním spojením „exteriér koně“?

ID49937 Vidí kůň všude kolem sebe?

ID49950 Co je zakování?

ID49938 K čemu slouží značná pohyblivost ucha koně?

ID49943 Kůň má vrozený pud stádový. Co to znamená?

ID49942 Kolik krčních obratlů má kůň?