Evropská unie

ID50133 Kolik členských států tvoří EU v současné době?

ID50139 Jaká je hymna EU?

ID50141 Odkdy je platná Maastrichtské smlouva?

ID50142 Kdy vstoupila Česká republika do EU?

ID50140 Jaké je motto EU?

ID50138 Jak vypadá vlajka EU?

ID50143 Který orgán EU zastupuje občany EU a je jimi přímo volen?

ID50134 Ve kterém roce bylo založeno Evropské hospodářské společenství?

ID50136 Jak se nazývá společná evropská měna?

ID50137 Kdy vstoupila v platnost Lisabonská smlouva?

Akce na výuku anglické slovní zásoby online.

Výuka anglické gramatiky online.