Evropská unie

ID50142 Kdy vstoupila Česká republika do EU?

ID50136 Jak se nazývá společná evropská měna?

ID50137 Kdy vstoupila v platnost Lisabonská smlouva?

ID50135 Co umožňuje volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu?

ID50139 Jaká je hymna EU?

ID50134 Ve kterém roce bylo založeno Evropské hospodářské společenství?

ID50141 Odkdy je platná Maastrichtské smlouva?

ID50143 Který orgán EU zastupuje občany EU a je jimi přímo volen?

ID50138 Jak vypadá vlajka EU?

ID50140 Jaké je motto EU?