Evropská unie

ID50143 Který orgán EU zastupuje občany EU a je jimi přímo volen?

ID50141 Odkdy je platná Maastrichtské smlouva?

ID50134 Ve kterém roce bylo založeno Evropské hospodářské společenství?

ID50139 Jaká je hymna EU?

ID50136 Jak se nazývá společná evropská měna?

ID50140 Jaké je motto EU?

ID50135 Co umožňuje volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu?

ID50138 Jak vypadá vlajka EU?

ID50137 Kdy vstoupila v platnost Lisabonská smlouva?

ID50144 Který orgán EU dohlíží na dodržování evropského práva?

Akce na výuku anglické slovní zásoby online.

Výuka anglické gramatiky online.