Evropská unie

ID50143 Který orgán EU zastupuje občany EU a je jimi přímo volen?

ID50137 Kdy vstoupila v platnost Lisabonská smlouva?

ID50134 Ve kterém roce bylo založeno Evropské hospodářské společenství?

ID50141 Odkdy je platná Maastrichtské smlouva?

ID50142 Kdy vstoupila Česká republika do EU?

ID50136 Jak se nazývá společná evropská měna?

ID50138 Jak vypadá vlajka EU?

ID50144 Který orgán EU dohlíží na dodržování evropského práva?

ID50140 Jaké je motto EU?

ID50135 Co umožňuje volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu?