Chemie - 8. třída

ID50343 Vypočítej hustotu železa, váží-li 2cm krychlové železa 0,0156kg (výsledek musí být v g/cm krychlový).

ID50346 Co je ve stupnici tvrdosti na 9. místě?

ID50339 Já směs je čistý suchý vzduch?

ID50337 Kolik objemových procent ve tvoří kyslík ve vzduchu?

ID50345 Co jsou to izotopy?

ID50334 Co je to suspenze?

ID50338 Jaká směs je vzduch kolem nás?

ID50347 Co je ve stupnici tvrdosti na 4. místě?

ID50341 Označ správné tvrzení.

ID50344 Co udává nukleonové číslo?