Chemie - 8. třída

ID50346 Co je ve stupnici tvrdosti na 9. místě?

ID50343 Vypočítej hustotu železa, váží-li 2cm krychlové železa 0,0156kg (výsledek musí být v g/cm krychlový).

ID50344 Co udává nukleonové číslo?

ID50347 Co je ve stupnici tvrdosti na 4. místě?

ID50337 Kolik objemových procent ve tvoří kyslík ve vzduchu?

ID50345 Co jsou to izotopy?

ID50341 Označ správné tvrzení.

ID50342 Stavba atomu (2 základní části).

ID50336 V žaludku máme kyselinu, jakou?

ID50348 Kolik gramů cukru se rozpustí ve 100g vody při 20°C?