Chemie - 8. třída

ID50344 Co udává nukleonové číslo?

ID50340 Co z níže uvedeného není laboratorní pomůcka?

ID50336 V žaludku máme kyselinu, jakou?

ID50341 Označ správné tvrzení.

ID50334 Co je to suspenze?

ID50346 Co je ve stupnici tvrdosti na 9. místě?

ID50347 Co je ve stupnici tvrdosti na 4. místě?

ID50339 Já směs je čistý suchý vzduch?

ID50343 Vypočítej hustotu železa, váží-li 2cm krychlové železa 0,0156kg (výsledek musí být v g/cm krychlový).

ID50337 Kolik objemových procent ve tvoří kyslík ve vzduchu?