Chemie - 8. třída

ID50343 Vypočítej hustotu železa, váží-li 2cm krychlové železa 0,0156kg (výsledek musí být v g/cm krychlový).

ID50346 Co je ve stupnici tvrdosti na 9. místě?

ID50348 Kolik gramů cukru se rozpustí ve 100g vody při 20°C?

ID50344 Co udává nukleonové číslo?

ID50336 V žaludku máme kyselinu, jakou?

ID50337 Kolik objemových procent ve tvoří kyslík ve vzduchu?

ID50342 Stavba atomu (2 základní části).

ID50347 Co je ve stupnici tvrdosti na 4. místě?

ID50341 Označ správné tvrzení.

ID50335 Co je to emulze?