Chemie - 8. třída

ID50342 Stavba atomu (2 základní části).

ID50346 Co je ve stupnici tvrdosti na 9. místě?

ID50337 Kolik objemových procent ve tvoří kyslík ve vzduchu?

ID50336 V žaludku máme kyselinu, jakou?

ID50344 Co udává nukleonové číslo?

ID50335 Co je to emulze?

ID50343 Vypočítej hustotu železa, váží-li 2cm krychlové železa 0,0156kg (výsledek musí být v g/cm krychlový).

ID50338 Jaká směs je vzduch kolem nás?

ID50341 Označ správné tvrzení.

ID50345 Co jsou to izotopy?

Akce na výuku anglické slovní zásoby online.

Výuka anglické gramatiky online.