Chemie - 8. třída

ID50347 Co je ve stupnici tvrdosti na 4. místě?

ID50335 Co je to emulze?

ID50348 Kolik gramů cukru se rozpustí ve 100g vody při 20°C?

ID50340 Co z níže uvedeného není laboratorní pomůcka?

ID50341 Označ správné tvrzení.

ID50334 Co je to suspenze?

ID50339 Já směs je čistý suchý vzduch?

ID50344 Co udává nukleonové číslo?

ID50346 Co je ve stupnici tvrdosti na 9. místě?

ID50343 Vypočítej hustotu železa, váží-li 2cm krychlové železa 0,0156kg (výsledek musí být v g/cm krychlový).