Chemie - 8. třída

ID50348 Kolik gramů cukru se rozpustí ve 100g vody při 20°C?

ID50334 Co je to suspenze?

ID50340 Co z níže uvedeného není laboratorní pomůcka?

ID50343 Vypočítej hustotu železa, váží-li 2cm krychlové železa 0,0156kg (výsledek musí být v g/cm krychlový).

ID50338 Jaká směs je vzduch kolem nás?

ID50341 Označ správné tvrzení.

ID50344 Co udává nukleonové číslo?

ID50339 Já směs je čistý suchý vzduch?

ID50337 Kolik objemových procent ve tvoří kyslík ve vzduchu?

ID50346 Co je ve stupnici tvrdosti na 9. místě?