Chemie - 8. třída

ID50334 Co je to suspenze?

ID50346 Co je ve stupnici tvrdosti na 9. místě?

ID50343 Vypočítej hustotu železa, váží-li 2cm krychlové železa 0,0156kg (výsledek musí být v g/cm krychlový).

ID50339 Já směs je čistý suchý vzduch?

ID50347 Co je ve stupnici tvrdosti na 4. místě?

ID50340 Co z níže uvedeného není laboratorní pomůcka?

ID50337 Kolik objemových procent ve tvoří kyslík ve vzduchu?

ID50335 Co je to emulze?

ID50345 Co jsou to izotopy?

ID50341 Označ správné tvrzení.