Chemie - 8. třída

ID50348 Kolik gramů cukru se rozpustí ve 100g vody při 20°C?

ID50345 Co jsou to izotopy?

ID50343 Vypočítej hustotu železa, váží-li 2cm krychlové železa 0,0156kg (výsledek musí být v g/cm krychlový).

ID50341 Označ správné tvrzení.

ID50335 Co je to emulze?

ID50334 Co je to suspenze?

ID50347 Co je ve stupnici tvrdosti na 4. místě?

ID50344 Co udává nukleonové číslo?

ID50336 V žaludku máme kyselinu, jakou?

ID50338 Jaká směs je vzduch kolem nás?