Chemie - 8. třída

ID50339 Já směs je čistý suchý vzduch?

ID50342 Stavba atomu (2 základní části).

ID50345 Co jsou to izotopy?

ID50346 Co je ve stupnici tvrdosti na 9. místě?

ID50334 Co je to suspenze?

ID50338 Jaká směs je vzduch kolem nás?

ID50336 V žaludku máme kyselinu, jakou?

ID50335 Co je to emulze?

ID50343 Vypočítej hustotu železa, váží-li 2cm krychlové železa 0,0156kg (výsledek musí být v g/cm krychlový).

ID50344 Co udává nukleonové číslo?