Chemie - 8. třída

ID50342 Stavba atomu (2 základní části).

ID50334 Co je to suspenze?

ID50343 Vypočítej hustotu železa, váží-li 2cm krychlové železa 0,0156kg (výsledek musí být v g/cm krychlový).

ID50348 Kolik gramů cukru se rozpustí ve 100g vody při 20°C?

ID50335 Co je to emulze?

ID50340 Co z níže uvedeného není laboratorní pomůcka?

ID50337 Kolik objemových procent ve tvoří kyslík ve vzduchu?

ID50345 Co jsou to izotopy?

ID50347 Co je ve stupnici tvrdosti na 4. místě?

ID50341 Označ správné tvrzení.