Bakterie

ID50637 Má bakteriální buňka jádro?

ID50638 Jaké jádro má bakteriální buňka?

ID50641 Které tvrzení o bakteriích je pravdivé?

ID50640 Které z následujících onemocnění jsou bakteriální onemocnění?

ID50639 Jaké jsou tvary bakterií?