Somatologie 1/2

ID50764 Jak se jmenují kostní buňky?

ID50758 jaká je stavební hierarchie organismů?

ID50762 Chrupavka je krytá pojivovým obalem

ID50769 co ovlivňuje růst kostí

ID50772 čím je vystlána dutina srdeční?

ID50771 kolik máme žeber (párů)

ID50763 Chrupavku dělíme na:

ID50768 CO je to diafýza?

ID50757 jak dělíme endoplazmatické retikulum+co tvoří?

ID50770 kolik máme obratlů?