Somatologie 1/2

ID50765 Co tvoří Haverský systém

ID50756 jak dělíme buňku?

ID50769 co ovlivňuje růst kostí

ID50771 kolik máme žeber (párů)

ID50760 Jak dělíme žlázovou funkci epitelu?

ID50759 jaké máme druhy tkání?

ID50758 jaká je stavební hierarchie organismů?

ID50766 Co jsou to myofibrily a jak je dělíme?

ID50762 Chrupavka je krytá pojivovým obalem

ID50761 Jak dělíme tkáň pojivovou?