Somatologie 1/2

ID50763 Chrupavku dělíme na:

ID50759 jaké máme druhy tkání?

ID50771 kolik máme žeber (párů)

ID50766 Co jsou to myofibrily a jak je dělíme?

ID50770 kolik máme obratlů?

ID50765 Co tvoří Haverský systém

ID50767 co je to hemeostáza

ID50757 jak dělíme endoplazmatické retikulum+co tvoří?

ID50758 jaká je stavební hierarchie organismů?

ID50761 Jak dělíme tkáň pojivovou?