Somatologie 1/2

ID50758 jaká je stavební hierarchie organismů?

ID50769 co ovlivňuje růst kostí

ID50764 Jak se jmenují kostní buňky?

ID50765 Co tvoří Haverský systém

ID50772 čím je vystlána dutina srdeční?

ID50770 kolik máme obratlů?

ID50762 Chrupavka je krytá pojivovým obalem

ID50763 Chrupavku dělíme na:

ID50757 jak dělíme endoplazmatické retikulum+co tvoří?

ID50759 jaké máme druhy tkání?