Somatologie 1/2

ID50771 kolik máme žeber (párů)

ID50772 čím je vystlána dutina srdeční?

ID50756 jak dělíme buňku?

ID50763 Chrupavku dělíme na:

ID50766 Co jsou to myofibrily a jak je dělíme?

ID50768 CO je to diafýza?

ID50758 jaká je stavební hierarchie organismů?

ID50762 Chrupavka je krytá pojivovým obalem

ID50760 Jak dělíme žlázovou funkci epitelu?

ID50770 kolik máme obratlů?