Úvod do Západozemí

ID50943 Čím je vytápěn Zimohrad?

ID50930 Kdy bylo poprvé sjednoceno Sedm království Západozemí?

ID50938 Co má ve znaku rod Celganů?

ID50935 Jaká jsou rodová slova Tyrellů?

ID50923 Jakým státem je Dorne?

ID50940 Z jakého sídla vládne rod Boltonů?

ID50937 Označ správně rod vázaný přísahou k Baratheonům

ID50926 V jakém lénu se nachází Řekotočí

ID50934 Co mají ve znaku Arrynové?

ID50928 Jak se jmenují přilehlé ostrovy?

Akce na výuku anglické slovní zásoby online.

Výuka anglické gramatiky online.