Úvod do Západozemí

ID50928 Jak se jmenují přilehlé ostrovy?

ID50945 Dožil se finální verze svého sídla?

ID50938 Co má ve znaku rod Celganů?

ID50927 Jak se jmenuje skalnatý, vodou potříštěný kraj na severovýchodě Údolí Arryn?

ID50930 Kdy bylo poprvé sjednoceno Sedm království Západozemí?

ID50934 Co mají ve znaku Arrynové?

ID50924 Označ správně hlavní město Sedmi království

ID50926 V jakém lénu se nachází Řekotočí

ID50921 Kolik státních útvarů se v Západozemí rozkládá na jih od Zdi?

ID50937 Označ správně rod vázaný přísahou k Baratheonům