Úvod do Západozemí

ID50933 Kdo založil rod Baratheonů?

ID50923 Jakým státem je Dorne?

ID50937 Označ správně rod vázaný přísahou k Baratheonům

ID50938 Co má ve znaku rod Celganů?

ID50927 Jak se jmenuje skalnatý, vodou potříštěný kraj na severovýchodě Údolí Arryn?

ID50936 Jak se jmenuje sídlo rodu Tullyů?

ID50928 Jak se jmenují přilehlé ostrovy?

ID50935 Jaká jsou rodová slova Tyrellů?

ID50930 Kdy bylo poprvé sjednoceno Sedm království Západozemí?

ID50939 Jaká jsou slova rodu Greyjoyů?