Úvod do Západozemí

ID50943 Čím je vytápěn Zimohrad?

ID50937 Označ správně rod vázaný přísahou k Baratheonům

ID50936 Jak se jmenuje sídlo rodu Tullyů?

ID50932 Který král z rodu Starků nechal postavit Zimohrad a údajně i Zeď?

ID50924 Označ správně hlavní město Sedmi království

ID50938 Co má ve znaku rod Celganů?

ID50921 Kolik státních útvarů se v Západozemí rozkládá na jih od Zdi?

ID50925 Jak se jmenuje pevninská zúženina oddělující Sever od Jihu?

ID50928 Jak se jmenují přilehlé ostrovy?

ID50930 Kdy bylo poprvé sjednoceno Sedm království Západozemí?