Umíš českou historii?

ID51451 V které bitvě zemřel Jan lucembursky?

ID51458 Když zemřel Václav III?

ID51450 V kterém roce byla vystavěna Karlova univerzita?

ID51452 V kterém roce byla bitva na bílé hoře?

ID51453 Kdo byl Poslední Přemyslovec na českém trůnu?

ID51463 Pro který sloh je typicka rotunda?

ID51454 Koho si vzala Eliška Přemyslovna za muže?

ID51457 Kdo provedl první pivu v Česku?

ID51455 Kde byl vychovan Karel IV?

ID51456 Kolik žen měl Karel IV