Umíš českou historii?

ID51453 Kdo byl Poslední Přemyslovec na českém trůnu?

ID51458 Když zemřel Václav III?

ID51462 Který rod v Čechách panoval nejdéle?

ID51457 Kdo provedl první pivu v Česku?

ID51454 Koho si vzala Eliška Přemyslovna za muže?

ID51461 Přemyslova vymřeli po:

ID51450 V kterém roce byla vystavěna Karlova univerzita?

ID51452 V kterém roce byla bitva na bílé hoře?

ID51456 Kolik žen měl Karel IV

ID51463 Pro který sloh je typicka rotunda?

Akce na výuku anglické slovní zásoby online.

Výuka anglické gramatiky online.