Umíš českou historii?

ID51451 V které bitvě zemřel Jan lucembursky?

ID51457 Kdo provedl první pivu v Česku?

ID51455 Kde byl vychovan Karel IV?

ID51454 Koho si vzala Eliška Přemyslovna za muže?

ID51456 Kolik žen měl Karel IV

ID51452 V kterém roce byla bitva na bílé hoře?

ID51461 Přemyslova vymřeli po:

ID51463 Pro který sloh je typicka rotunda?

ID51462 Který rod v Čechách panoval nejdéle?

ID51460 Když byla první pražská defenestrace?