Umíš českou historii?

ID51451 V které bitvě zemřel Jan lucembursky?

ID51459 V kterém roce byla udělena zlata bula sicilský?

ID51460 Když byla první pražská defenestrace?

ID51455 Kde byl vychovan Karel IV?

ID51454 Koho si vzala Eliška Přemyslovna za muže?

ID51453 Kdo byl Poslední Přemyslovec na českém trůnu?

ID51456 Kolik žen měl Karel IV

ID51450 V kterém roce byla vystavěna Karlova univerzita?

ID51457 Kdo provedl první pivu v Česku?

ID51461 Přemyslova vymřeli po: