Umíš českou historii?

ID51464 Václavu IV se přezdívalo:

ID51461 Přemyslova vymřeli po:

ID51453 Kdo byl Poslední Přemyslovec na českém trůnu?

ID51456 Kolik žen měl Karel IV

ID51451 V které bitvě zemřel Jan lucembursky?

ID51460 Když byla první pražská defenestrace?

ID51457 Kdo provedl první pivu v Česku?

ID51454 Koho si vzala Eliška Přemyslovna za muže?

ID51458 Když zemřel Václav III?

ID51459 V kterém roce byla udělena zlata bula sicilský?