Jak dobře znáš robinsonuv ostrov 2?

ID51549 Kdo vypadl jako první z ostrova ?

ID51557 Jak se jmenuje červený kmen ?

ID51551 Kdo se v reálném životě živí práci u policie?

ID51552 Jak se jmenuje nejstarší člen ostrova?

ID51548 Kdo vyhrál první individuální imunitu?

ID51544 Jak se jmenuje nejhloupější člověk ostrova?

ID51546 Kdo se ve skutečném životě věnuje servirovani?

ID51545 Kdo je nejtaltizovanější člověk ostrova?

ID51558 Jak se jmenuje moderator Robinsonova ostrova ?

ID51553 Jaký kmen byl první na kmenové radě ?