Jak dobře znáš robinsonuv ostrov 2?

ID51554 Jak se jmenuje nejstarší muž ostrova?

ID51545 Kdo je nejtaltizovanější člověk ostrova?

ID51551 Kdo se v reálném životě živí práci u policie?

ID51557 Jak se jmenuje červený kmen ?

ID51553 Jaký kmen byl první na kmenové radě ?

ID51555 Jak se jmenoval sloučeny kmen?

ID51556 Odkud pochází surfaře Martin?

ID51558 Jak se jmenuje moderator Robinsonova ostrova ?

ID51552 Jak se jmenuje nejstarší člen ostrova?

ID51546 Kdo se ve skutečném životě věnuje servirovani?

Akce na výuku anglické slovní zásoby online.

Výuka anglické gramatiky online.