Pediatrie

ID51619 Enuresa je spojena s poruchami

ID51572 Vetsina forem Downova s. je predstavovana

ID51597 Akutni zanety dýchacích cest jsou nejcasteji pusobeny

ID51571 Kompletní chromozomova sada cloveka obsahuje (krome bunek pohlavnich)

ID51584 Pri intrakraniálnim krvacenj jde o krvaceni do

ID51573 Homozygot je

ID51607 Ke správne tvorbě srazecich faktoru krve je potrebny vitamin

ID51590 Nadbytek STH (rustovy hormon) vede k

ID51603 Pleuritida

ID51611 Pri podezření na apencitidu dite