Interkulturní management

ID51664 Globální firmou rozumíme firmu

ID51669 Difuzně orientované kultury jsou charakterizovány

ID51673 Internacionalizace kapitálu, pracovních sil, transfer kapitálu a know how

ID51674 Význam a interpretace interakce jsou ovlivněné souvislostmi, ve kterých se odehrává komunikace tvrdí:

ID51666 Kultury s vnitřní orientací jsou kultury, které?

ID51663 Globální trhy jsou trhy

ID51677 V lineárně aktivní kultuře převládá

ID51676 V organizaci v rámci individualistických národních kultur

ID51665 Koncepce spojena s orientací na úkoly je koncepce

ID51672 Pro organizace, kde jsou vztahy mezi podřízenými a nadřízenými často velmi emotivní je typické