Interkulturní management

ID51671 V kulturách orientovanžých na čas je synchronizací

ID51666 Kultury s vnitřní orientací jsou kultury, které?

ID51673 Internacionalizace kapitálu, pracovních sil, transfer kapitálu a know how

ID51667 Který přístup aplikuje pravidla a systémy objektivně, dává přednost logickému, rozumnému přístupu

ID51668 Neutrální kultury

ID51665 Koncepce spojena s orientací na úkoly je koncepce

ID51676 V organizaci v rámci individualistických národních kultur

ID51674 Význam a interpretace interakce jsou ovlivněné souvislostmi, ve kterých se odehrává komunikace tvrdí:

ID51670 Ve kterých kulturách je respekt odvozen od znalostí

ID51675 Ekonomické, politické, technologické, kulturní, environmentální trendy ovlivňují

Akce na výuku anglické slovní zásoby online.

Výuka anglické gramatiky online.