Interkulturní management

ID51674 Význam a interpretace interakce jsou ovlivněné souvislostmi, ve kterých se odehrává komunikace tvrdí:

ID51671 V kulturách orientovanžých na čas je synchronizací

ID51663 Globální trhy jsou trhy

ID51676 V organizaci v rámci individualistických národních kultur

ID51668 Neutrální kultury

ID51662 Lidé aktivní, emocionální, nepokojní a zaneprázdění jsou v zemích

ID51670 Ve kterých kulturách je respekt odvozen od znalostí

ID51677 V lineárně aktivní kultuře převládá

ID51672 Pro organizace, kde jsou vztahy mezi podřízenými a nadřízenými často velmi emotivní je typické

ID51664 Globální firmou rozumíme firmu