Interkulturní management

ID51666 Kultury s vnitřní orientací jsou kultury, které?

ID51674 Význam a interpretace interakce jsou ovlivněné souvislostmi, ve kterých se odehrává komunikace tvrdí:

ID51672 Pro organizace, kde jsou vztahy mezi podřízenými a nadřízenými často velmi emotivní je typické

ID51664 Globální firmou rozumíme firmu

ID51673 Internacionalizace kapitálu, pracovních sil, transfer kapitálu a know how

ID51668 Neutrální kultury

ID51670 Ve kterých kulturách je respekt odvozen od znalostí

ID51677 V lineárně aktivní kultuře převládá

ID51671 V kulturách orientovanžých na čas je synchronizací

ID51675 Ekonomické, politické, technologické, kulturní, environmentální trendy ovlivňují