Interkulturní management

ID51672 Pro organizace, kde jsou vztahy mezi podřízenými a nadřízenými často velmi emotivní je typické

ID51666 Kultury s vnitřní orientací jsou kultury, které?

ID51673 Internacionalizace kapitálu, pracovních sil, transfer kapitálu a know how

ID51668 Neutrální kultury

ID51667 Který přístup aplikuje pravidla a systémy objektivně, dává přednost logickému, rozumnému přístupu

ID51662 Lidé aktivní, emocionální, nepokojní a zaneprázdění jsou v zemích

ID51664 Globální firmou rozumíme firmu

ID51675 Ekonomické, politické, technologické, kulturní, environmentální trendy ovlivňují

ID51663 Globální trhy jsou trhy

ID51677 V lineárně aktivní kultuře převládá