Interkulturní management

ID51677 V lineárně aktivní kultuře převládá

ID51667 Který přístup aplikuje pravidla a systémy objektivně, dává přednost logickému, rozumnému přístupu

ID51674 Význam a interpretace interakce jsou ovlivněné souvislostmi, ve kterých se odehrává komunikace tvrdí:

ID51671 V kulturách orientovanžých na čas je synchronizací

ID51675 Ekonomické, politické, technologické, kulturní, environmentální trendy ovlivňují

ID51663 Globální trhy jsou trhy

ID51666 Kultury s vnitřní orientací jsou kultury, které?

ID51669 Difuzně orientované kultury jsou charakterizovány

ID51670 Ve kterých kulturách je respekt odvozen od znalostí

ID51676 V organizaci v rámci individualistických národních kultur