Interkulturní management

ID51663 Globální trhy jsou trhy

ID51669 Difuzně orientované kultury jsou charakterizovány

ID51664 Globální firmou rozumíme firmu

ID51667 Který přístup aplikuje pravidla a systémy objektivně, dává přednost logickému, rozumnému přístupu

ID51675 Ekonomické, politické, technologické, kulturní, environmentální trendy ovlivňují

ID51668 Neutrální kultury

ID51662 Lidé aktivní, emocionální, nepokojní a zaneprázdění jsou v zemích

ID51676 V organizaci v rámci individualistických národních kultur

ID51666 Kultury s vnitřní orientací jsou kultury, které?

ID51665 Koncepce spojena s orientací na úkoly je koncepce