Interkulturní management

ID51667 Který přístup aplikuje pravidla a systémy objektivně, dává přednost logickému, rozumnému přístupu

ID51665 Koncepce spojena s orientací na úkoly je koncepce

ID51672 Pro organizace, kde jsou vztahy mezi podřízenými a nadřízenými často velmi emotivní je typické

ID51673 Internacionalizace kapitálu, pracovních sil, transfer kapitálu a know how

ID51677 V lineárně aktivní kultuře převládá

ID51669 Difuzně orientované kultury jsou charakterizovány

ID51664 Globální firmou rozumíme firmu

ID51670 Ve kterých kulturách je respekt odvozen od znalostí

ID51668 Neutrální kultury

ID51676 V organizaci v rámci individualistických národních kultur