Interkulturní management

ID51662 Lidé aktivní, emocionální, nepokojní a zaneprázdění jsou v zemích

ID51667 Který přístup aplikuje pravidla a systémy objektivně, dává přednost logickému, rozumnému přístupu

ID51664 Globální firmou rozumíme firmu

ID51675 Ekonomické, politické, technologické, kulturní, environmentální trendy ovlivňují

ID51666 Kultury s vnitřní orientací jsou kultury, které?

ID51677 V lineárně aktivní kultuře převládá

ID51665 Koncepce spojena s orientací na úkoly je koncepce

ID51663 Globální trhy jsou trhy

ID51672 Pro organizace, kde jsou vztahy mezi podřízenými a nadřízenými často velmi emotivní je typické

ID51674 Význam a interpretace interakce jsou ovlivněné souvislostmi, ve kterých se odehrává komunikace tvrdí: