evropa

ID51791 Na jaké tři historické části se dělí ČR

ID51786 Na jakém poloostrově leží Itálie

ID51781 kolik miliónů obyvatel má Evropa

ID51783 jakou měnu používají v Makedonii

ID51788 Které moře neomývá Řecko

ID51778 kolik žije přibližně obyvatel ve Španělsku

ID51787 Co je Korsika

ID51784 Jakou řečí mluví v Černé hoře

ID51777 Jak zní oficiální název Švédska

ID51790 Kolik km2 má Evropa