evropa

ID51777 Jak zní oficiální název Švédska

ID51784 Jakou řečí mluví v Černé hoře

ID51778 kolik žije přibližně obyvatel ve Španělsku

ID51780 Kolik km2 má přibližně Rumunsko

ID51781 kolik miliónů obyvatel má Evropa

ID51779 Jaké je hlavní město Estonska

ID51783 jakou měnu používají v Makedonii

ID51791 Na jaké tři historické části se dělí ČR

ID51787 Co je Korsika

ID51785 Jaký je oficiální název Slovinska