evropa

ID51790 Kolik km2 má Evropa

ID51779 Jaké je hlavní město Estonska

ID51781 kolik miliónů obyvatel má Evropa

ID51791 Na jaké tři historické části se dělí ČR

ID51778 kolik žije přibližně obyvatel ve Španělsku

ID51787 Co je Korsika

ID51786 Na jakém poloostrově leží Itálie

ID51783 jakou měnu používají v Makedonii

ID51788 Které moře neomývá Řecko

ID51777 Jak zní oficiální název Švédska