evropa

ID51786 Na jakém poloostrově leží Itálie

ID51785 Jaký je oficiální název Slovinska

ID51779 Jaké je hlavní město Estonska

ID51787 Co je Korsika

ID51781 kolik miliónů obyvatel má Evropa

ID51791 Na jaké tři historické části se dělí ČR

ID51788 Které moře neomývá Řecko

ID51778 kolik žije přibližně obyvatel ve Španělsku

ID51782 Jak zní hlavní město Irska

ID51777 Jak zní oficiální název Švédska