evropa

ID51783 jakou měnu používají v Makedonii

ID51779 Jaké je hlavní město Estonska

ID51782 Jak zní hlavní město Irska

ID51788 Které moře neomývá Řecko

ID51780 Kolik km2 má přibližně Rumunsko

ID51790 Kolik km2 má Evropa

ID51784 Jakou řečí mluví v Černé hoře

ID51777 Jak zní oficiální název Švédska

ID51785 Jaký je oficiální název Slovinska

ID51791 Na jaké tři historické části se dělí ČR