evropa

ID51791 Na jaké tři historické části se dělí ČR

ID51778 kolik žije přibližně obyvatel ve Španělsku

ID51777 Jak zní oficiální název Švédska

ID51790 Kolik km2 má Evropa

ID51788 Které moře neomývá Řecko

ID51779 Jaké je hlavní město Estonska

ID51780 Kolik km2 má přibližně Rumunsko

ID51786 Na jakém poloostrově leží Itálie

ID51781 kolik miliónů obyvatel má Evropa

ID51789 Co je to Palermo