evropa

ID51780 Kolik km2 má přibližně Rumunsko

ID51786 Na jakém poloostrově leží Itálie

ID51778 kolik žije přibližně obyvatel ve Španělsku

ID51787 Co je Korsika

ID51782 Jak zní hlavní město Irska

ID51779 Jaké je hlavní město Estonska

ID51784 Jakou řečí mluví v Černé hoře

ID51785 Jaký je oficiální název Slovinska

ID51789 Co je to Palermo

ID51788 Které moře neomývá Řecko