evropa

ID51783 jakou měnu používají v Makedonii

ID51791 Na jaké tři historické části se dělí ČR

ID51778 kolik žije přibližně obyvatel ve Španělsku

ID51782 Jak zní hlavní město Irska

ID51781 kolik miliónů obyvatel má Evropa

ID51790 Kolik km2 má Evropa

ID51786 Na jakém poloostrově leží Itálie

ID51780 Kolik km2 má přibližně Rumunsko

ID51784 Jakou řečí mluví v Černé hoře

ID51789 Co je to Palermo