evropa

ID51784 Jakou řečí mluví v Černé hoře

ID51789 Co je to Palermo

ID51791 Na jaké tři historické části se dělí ČR

ID51785 Jaký je oficiální název Slovinska

ID51782 Jak zní hlavní město Irska

ID51780 Kolik km2 má přibližně Rumunsko

ID51787 Co je Korsika

ID51779 Jaké je hlavní město Estonska

ID51777 Jak zní oficiální název Švédska

ID51778 kolik žije přibližně obyvatel ve Španělsku

Akce na výuku anglické slovní zásoby online.

Výuka anglické gramatiky online.