evropa

ID51791 Na jaké tři historické části se dělí ČR

ID51777 Jak zní oficiální název Švédska

ID51783 jakou měnu používají v Makedonii

ID51779 Jaké je hlavní město Estonska

ID51786 Na jakém poloostrově leží Itálie

ID51785 Jaký je oficiální název Slovinska

ID51778 kolik žije přibližně obyvatel ve Španělsku

ID51789 Co je to Palermo

ID51782 Jak zní hlavní město Irska

ID51790 Kolik km2 má Evropa

Akce na výuku anglické slovní zásoby online.

Výuka anglické gramatiky online.