evropa

ID51780 Kolik km2 má přibližně Rumunsko

ID51784 Jakou řečí mluví v Černé hoře

ID51786 Na jakém poloostrově leží Itálie

ID51787 Co je Korsika

ID51783 jakou měnu používají v Makedonii

ID51789 Co je to Palermo

ID51785 Jaký je oficiální název Slovinska

ID51791 Na jaké tři historické části se dělí ČR

ID51788 Které moře neomývá Řecko

ID51778 kolik žije přibližně obyvatel ve Španělsku