evropa

ID51788 Které moře neomývá Řecko

ID51786 Na jakém poloostrově leží Itálie

ID51785 Jaký je oficiální název Slovinska

ID51791 Na jaké tři historické části se dělí ČR

ID51781 kolik miliónů obyvatel má Evropa

ID51777 Jak zní oficiální název Švédska

ID51782 Jak zní hlavní město Irska

ID51780 Kolik km2 má přibližně Rumunsko

ID51778 kolik žije přibližně obyvatel ve Španělsku

ID51789 Co je to Palermo

Akce na výuku anglické slovní zásoby online.

Výuka anglické gramatiky online.