evropa

ID51788 Které moře neomývá Řecko

ID51778 kolik žije přibližně obyvatel ve Španělsku

ID51782 Jak zní hlavní město Irska

ID51791 Na jaké tři historické části se dělí ČR

ID51787 Co je Korsika

ID51784 Jakou řečí mluví v Černé hoře

ID51790 Kolik km2 má Evropa

ID51777 Jak zní oficiální název Švédska

ID51789 Co je to Palermo

ID51780 Kolik km2 má přibližně Rumunsko