České právní dějiny

ID51868 Zákon o zabrání velkého majetku pozemkového - Záborový zákon byl vydán

ID51899 Mnichovská dohoda podepsaná v noci z 29.9. na 30.9. byla akceptována

ID51877 Podle dekretu 16/1945 rozhodovali o vybraných deliktech spáchaných v období zvýšeného ohrožení republiky

ID51862 Protektorát Čechy a Morava byl zřízen

ID51921 Pragmatická sankce

ID51882 Obsahem správního uspořádání zákona o organizaci politické správy z roku 1927 bylo

ID51922 Constitutio Criminalis Theresina

ID51904 K uzákonění volebního práva v českých zemích došlo v roce

ID51907 Prezident republiky neměl podle ústavní listiny z roku 1920 pravomoc

ID51903 Podstata punktací z roku 1890 spočívala