České právní dějiny

ID51915 Součástí prozatimního státního zřízení v Londýně nebyla

ID51920 Tzv. všeobecný dozor příslušel

ID51869 Zákon na ochranu republiky byl vydán

ID51897 Na základě záborového zákona č. 215/1919Sb. podléhala pozemkové reformě zemědělská půda převyšující

ID51927 Recepční norma upravovala

ID51914 Unifikaci československé veřejné správy přinesl v roce 1927 tzv.

ID51879 Během období protektorátu se vystřídali

ID51895 Slovo "retribuce" označuje

ID51930 Nejvyšším orgánem se při vzniku československa stal

ID51884 Mezi pravomoci prezidenta republiky v tzv prozatimním čs státním zřízení ve Velké Británii za 2.sv patřilo