České právní dějiny

ID51894 Společník s.r.o. ručil dle rakouského práva za závazky společnosti

ID51875 Prozatimní ústava z roku 1918 stanovila

ID51904 K uzákonění volebního práva v českých zemích došlo v roce

ID51873 Podle ústavy z roku 1948 byla zakotvena forma státu

ID51885 Podle ústavy z roku 1930 byl prezident volen na

ID51887 Trestní zákoník z roku 1956 stanovil trestní odpovědnost na

ID51896 Vznikající Československo mělo s Polskem územní spory o

ID51882 Obsahem správního uspořádání zákona o organizaci politické správy z roku 1927 bylo

ID51861 ČSR tvořili podle Organizačního zákona země

ID51917 Základní zajištění tzv. stavu policejně nezávadného bylo starostí zejména