České právní dějiny

ID51886 Zákon o právu rodinném 265/1949 zavedl

ID51896 Vznikající Československo mělo s Polskem územní spory o

ID51876 Velký retribuční dekret č.16/1945 byl platný

ID51878 Orgány autonomní správy protektorátu Čechy a Morava byly

ID51929 Obchodování s nemovitostmi se za první republiky řídilo

ID51932 Komplementář ručil dle rakouského práva za závazky společnosti

ID51892 Říjnový diplom (1860)

ID51900 Ústava 9. května 1948

ID51881 Poslední rakouská ústava přijata

ID51901 Schmerlingova ústava zakotvovala tyto orgány

Akce na výuku anglické slovní zásoby online.

Výuka anglické gramatiky online.