České právní dějiny

ID51933 Reaizací první pozemkové reformy byl v roce 1919 pověřen

ID51873 Podle ústavy z roku 1948 byla zakotvena forma státu

ID51896 Vznikající Československo mělo s Polskem územní spory o

ID51917 Základní zajištění tzv. stavu policejně nezávadného bylo starostí zejména

ID51875 Prozatimní ústava z roku 1918 stanovila

ID51906 Akční trojky a pětky patřily v 50. letech 20. století mezi

ID51913 Ke zrušení poddanství na území habsburské monarchie došlo v roce

ID51916 Slovo ratihabice označuje

ID51870 Podle ústavy z roku 1960 během doby, kdy nezasedalo Národní shromáždění fungoval

ID51892 Říjnový diplom (1860)