České právní dějiny

ID51880 Vzorem pro zákon o organizaci politické správy z roku 1927 byl

ID51933 Reaizací první pozemkové reformy byl v roce 1919 pověřen

ID51862 Protektorát Čechy a Morava byl zřízen

ID51901 Schmerlingova ústava zakotvovala tyto orgány

ID51924 Silvestrovské patenty

ID51865 Recepční norma č. 11/1918 Sb. zákonů a nařízení

ID51872 Zákon na ochranu republiky z 1923

ID51921 Pragmatická sankce

ID51864 Trestní zákoník z roku 1803 rozlišuje mezi

ID51861 ČSR tvořili podle Organizačního zákona země