České právní dějiny

ID51932 Komplementář ručil dle rakouského práva za závazky společnosti

ID51886 Zákon o právu rodinném 265/1949 zavedl

ID51915 Součástí prozatimního státního zřízení v Londýně nebyla

ID51891 Základem československého práva na Podkarpatské Rusi bylo právo

ID51880 Vzorem pro zákon o organizaci politické správy z roku 1927 byl

ID51931 Obecný zákoník obchodní upravoval:

ID51864 Trestní zákoník z roku 1803 rozlišuje mezi

ID51901 Schmerlingova ústava zakotvovala tyto orgány

ID51903 Podstata punktací z roku 1890 spočívala

ID51904 K uzákonění volebního práva v českých zemích došlo v roce

Akce na výuku anglické slovní zásoby online.

Výuka anglické gramatiky online.