České právní dějiny

ID51921 Pragmatická sankce

ID51868 Zákon o zabrání velkého majetku pozemkového - Záborový zákon byl vydán

ID51878 Orgány autonomní správy protektorátu Čechy a Morava byly

ID51897 Na základě záborového zákona č. 215/1919Sb. podléhala pozemkové reformě zemědělská půda převyšující

ID51933 Reaizací první pozemkové reformy byl v roce 1919 pověřen

ID51931 Obecný zákoník obchodní upravoval:

ID51895 Slovo "retribuce" označuje

ID51869 Zákon na ochranu republiky byl vydán

ID51875 Prozatimní ústava z roku 1918 stanovila

ID51902 Do soudní soustavy druhé poloviny 19.st v Habsburské Monarchii nepatřily