České právní dějiny

ID51888 Zákon č. 218 o zabrání velkého majetku pozemkového byl vydán

ID51921 Pragmatická sankce

ID51907 Prezident republiky neměl podle ústavní listiny z roku 1920 pravomoc

ID51867 Podle přídělového zákona byl stanoven

ID51900 Ústava 9. května 1948

ID51933 Reaizací první pozemkové reformy byl v roce 1919 pověřen

ID51877 Podle dekretu 16/1945 rozhodovali o vybraných deliktech spáchaných v období zvýšeného ohrožení republiky

ID51926 Čeho se týkali tzv. annenské patenty

ID51929 Obchodování s nemovitostmi se za první republiky řídilo

ID51893 Období následující po akceptaci mnichovské dohody u nás obvykle označujeme jako