České právní dějiny

ID51870 Podle ústavy z roku 1960 během doby, kdy nezasedalo Národní shromáždění fungoval

ID51876 Velký retribuční dekret č.16/1945 byl platný

ID51863 Župní zákon z roku 1920 byl

ID51924 Silvestrovské patenty

ID51931 Obecný zákoník obchodní upravoval:

ID51914 Unifikaci československé veřejné správy přinesl v roce 1927 tzv.

ID51887 Trestní zákoník z roku 1956 stanovil trestní odpovědnost na

ID51926 Čeho se týkali tzv. annenské patenty

ID51864 Trestní zákoník z roku 1803 rozlišuje mezi

ID51923 Tzv. Kroměříšský sněm 1849 měl za úkol