České právní dějiny

ID51893 Období následující po akceptaci mnichovské dohody u nás obvykle označujeme jako

ID51888 Zákon č. 218 o zabrání velkého majetku pozemkového byl vydán

ID51876 Velký retribuční dekret č.16/1945 byl platný

ID51871 Občanský zákonik z r.1950 zakotvil socialistického vlastnictví, které bylo ve formě

ID51880 Vzorem pro zákon o organizaci politické správy z roku 1927 byl

ID51885 Podle ústavy z roku 1930 byl prezident volen na

ID51879 Během období protektorátu se vystřídali

ID51881 Poslední rakouská ústava přijata

ID51868 Zákon o zabrání velkého majetku pozemkového - Záborový zákon byl vydán

ID51886 Zákon o právu rodinném 265/1949 zavedl