České právní dějiny

ID51916 Slovo ratihabice označuje

ID51868 Zákon o zabrání velkého majetku pozemkového - Záborový zákon byl vydán

ID51921 Pragmatická sankce

ID51895 Slovo "retribuce" označuje

ID51861 ČSR tvořili podle Organizačního zákona země

ID51910 Výkon správní agendy na základě pověření říšských orgánů autonomními protektorátními orgány byl označován jako

ID51888 Zákon č. 218 o zabrání velkého majetku pozemkového byl vydán

ID51892 Říjnový diplom (1860)

ID51924 Silvestrovské patenty

ID51890 Nejvyšším orgánem společnosti s ručením omezeným byl podle rakouských předpisů