České právní dějiny

ID51874 Podle ústavy z roku 1960 byl prezident volen na

ID51921 Pragmatická sankce

ID51867 Podle přídělového zákona byl stanoven

ID51932 Komplementář ručil dle rakouského práva za závazky společnosti

ID51903 Podstata punktací z roku 1890 spočívala

ID51861 ČSR tvořili podle Organizačního zákona země

ID51876 Velký retribuční dekret č.16/1945 byl platný

ID51926 Čeho se týkali tzv. annenské patenty

ID51866 Občanský zákoník 141/1950 Sb. ve svých ustanoveních hovoří o

ID51925 Co byli punktace

Akce na výuku anglické slovní zásoby online.

Výuka anglické gramatiky online.