České právní dějiny

ID51922 Constitutio Criminalis Theresina

ID51883 Ústavní dekret o obnovení právního pořádku č.18/1944 věstníku ČSR řešil

ID51893 Období následující po akceptaci mnichovské dohody u nás obvykle označujeme jako

ID51869 Zákon na ochranu republiky byl vydán

ID51909 Všeobecný obchodní zákoník rakousky byl přijat v roce

ID51924 Silvestrovské patenty

ID51894 Společník s.r.o. ručil dle rakouského práva za závazky společnosti

ID51903 Podstata punktací z roku 1890 spočívala

ID51863 Župní zákon z roku 1920 byl

ID51873 Podle ústavy z roku 1948 byla zakotvena forma státu