České právní dějiny

ID51882 Obsahem správního uspořádání zákona o organizaci politické správy z roku 1927 bylo

ID51921 Pragmatická sankce

ID51917 Základní zajištění tzv. stavu policejně nezávadného bylo starostí zejména

ID51864 Trestní zákoník z roku 1803 rozlišuje mezi

ID51903 Podstata punktací z roku 1890 spočívala

ID51897 Na základě záborového zákona č. 215/1919Sb. podléhala pozemkové reformě zemědělská půda převyšující

ID51926 Čeho se týkali tzv. annenské patenty

ID51904 K uzákonění volebního práva v českých zemích došlo v roce

ID51915 Součástí prozatimního státního zřízení v Londýně nebyla

ID51880 Vzorem pro zákon o organizaci politické správy z roku 1927 byl