Test Po dorost 2018: okruh 1-2

ID52300 7.Prvořadým úkolem hasičů provádějících průzkum je

ID52297 4.PHP vodním můžeme účinně hasit:

ID52304 11.Slovo prevence můžeme nahradit slovem

ID52303 10.Za přepravu jednotky PO na místo zodpovídá

ID52294 1. Proudnici hasič přenáší:

ID52302 9.Co znamená zkratka CAS 32

ID52305 12.Aby došlo k hoření, musí být splněny tyto tři podminky

ID52311 18. Požární dohled po pro provádění svařovacích práci se vykonává po skončení svařování nejméně po dobu

ID52310 17. V garáži pro silniční vozidlo nesmí být instalována topidla

ID52309 16. Horlavé kapaliny dělíme dle teploty vzplanutí do