Test Po dorost 2018: okruh 1-2

ID52298 5.Podle čeho volíme druh PHP

ID52312 19.Láhve s propan-butanem nesmíme ukládat

ID52300 7.Prvořadým úkolem hasičů provádějících průzkum je

ID52294 1. Proudnici hasič přenáší:

ID52303 10.Za přepravu jednotky PO na místo zodpovídá

ID52307 14. Skladování pevných paliv je povoleno

ID52313 20. Co jsou povinni fyzické osoby že zákona o požární ochraně

ID52306 13.Požární řád

ID52296 3.Při hašení pěnou spočívá hlavní hašení účinek:

ID52297 4.PHP vodním můžeme účinně hasit:

Akce na výuku anglické slovní zásoby online.

Výuka anglické gramatiky online.