Test Po dorost 2018: okruh 1-2

ID52305 12.Aby došlo k hoření, musí být splněny tyto tři podminky

ID52299 6.Na čem je založeno hašení požárů

ID52300 7.Prvořadým úkolem hasičů provádějících průzkum je

ID52298 5.Podle čeho volíme druh PHP

ID52303 10.Za přepravu jednotky PO na místo zodpovídá

ID52307 14. Skladování pevných paliv je povoleno

ID52306 13.Požární řád

ID52309 16. Horlavé kapaliny dělíme dle teploty vzplanutí do

ID52296 3.Při hašení pěnou spočívá hlavní hašení účinek:

ID52301 8.Při povodních a zatopach jsou v první řadě používaný jednotky