Test Po dorost 2018: okruh 1-2

ID52301 8.Při povodních a zatopach jsou v první řadě používaný jednotky

ID52300 7.Prvořadým úkolem hasičů provádějících průzkum je

ID52305 12.Aby došlo k hoření, musí být splněny tyto tři podminky

ID52306 13.Požární řád

ID52299 6.Na čem je založeno hašení požárů

ID52303 10.Za přepravu jednotky PO na místo zodpovídá

ID52310 17. V garáži pro silniční vozidlo nesmí být instalována topidla

ID52296 3.Při hašení pěnou spočívá hlavní hašení účinek:

ID52308 15. V požární ochraně se používá zkratka EPS. Co to znamená?

ID52307 14. Skladování pevných paliv je povoleno