Test Po dorost 2018: okruh 1-2

ID52306 13.Požární řád

ID52312 19.Láhve s propan-butanem nesmíme ukládat

ID52302 9.Co znamená zkratka CAS 32

ID52301 8.Při povodních a zatopach jsou v první řadě používaný jednotky

ID52313 20. Co jsou povinni fyzické osoby že zákona o požární ochraně

ID52304 11.Slovo prevence můžeme nahradit slovem

ID52310 17. V garáži pro silniční vozidlo nesmí být instalována topidla

ID52294 1. Proudnici hasič přenáší:

ID52309 16. Horlavé kapaliny dělíme dle teploty vzplanutí do

ID52298 5.Podle čeho volíme druh PHP