Test Po dorost 2018: okruh 1-2

ID52307 14. Skladování pevných paliv je povoleno

ID52294 1. Proudnici hasič přenáší:

ID52300 7.Prvořadým úkolem hasičů provádějících průzkum je

ID52297 4.PHP vodním můžeme účinně hasit:

ID52312 19.Láhve s propan-butanem nesmíme ukládat

ID52303 10.Za přepravu jednotky PO na místo zodpovídá

ID52309 16. Horlavé kapaliny dělíme dle teploty vzplanutí do

ID52304 11.Slovo prevence můžeme nahradit slovem

ID52310 17. V garáži pro silniční vozidlo nesmí být instalována topidla

ID52295 2.Podél hadice nebo jadicového vedení se chodí:

Akce na výuku anglické slovní zásoby online.

Výuka anglické gramatiky online.