Test Po dorost 2018: okruh 1-2

ID52302 9.Co znamená zkratka CAS 32

ID52295 2.Podél hadice nebo jadicového vedení se chodí:

ID52294 1. Proudnici hasič přenáší:

ID52308 15. V požární ochraně se používá zkratka EPS. Co to znamená?

ID52307 14. Skladování pevných paliv je povoleno

ID52300 7.Prvořadým úkolem hasičů provádějících průzkum je

ID52306 13.Požární řád

ID52298 5.Podle čeho volíme druh PHP

ID52312 19.Láhve s propan-butanem nesmíme ukládat

ID52313 20. Co jsou povinni fyzické osoby že zákona o požární ochraně