Test Po dorost 2018: okruh 1-2

ID52310 17. V garáži pro silniční vozidlo nesmí být instalována topidla

ID52307 14. Skladování pevných paliv je povoleno

ID52295 2.Podél hadice nebo jadicového vedení se chodí:

ID52301 8.Při povodních a zatopach jsou v první řadě používaný jednotky

ID52306 13.Požární řád

ID52303 10.Za přepravu jednotky PO na místo zodpovídá

ID52309 16. Horlavé kapaliny dělíme dle teploty vzplanutí do

ID52311 18. Požární dohled po pro provádění svařovacích práci se vykonává po skončení svařování nejméně po dobu

ID52313 20. Co jsou povinni fyzické osoby že zákona o požární ochraně

ID52312 19.Láhve s propan-butanem nesmíme ukládat