Test Po dorost 2018: okruh 1-2

ID52300 7.Prvořadým úkolem hasičů provádějících průzkum je

ID52307 14. Skladování pevných paliv je povoleno

ID52311 18. Požární dohled po pro provádění svařovacích práci se vykonává po skončení svařování nejméně po dobu

ID52305 12.Aby došlo k hoření, musí být splněny tyto tři podminky

ID52301 8.Při povodních a zatopach jsou v první řadě používaný jednotky

ID52302 9.Co znamená zkratka CAS 32

ID52295 2.Podél hadice nebo jadicového vedení se chodí:

ID52309 16. Horlavé kapaliny dělíme dle teploty vzplanutí do

ID52297 4.PHP vodním můžeme účinně hasit:

ID52306 13.Požární řád