Test Po dorost 2018: okruh 1-2

ID52310 17. V garáži pro silniční vozidlo nesmí být instalována topidla

ID52307 14. Skladování pevných paliv je povoleno

ID52296 3.Při hašení pěnou spočívá hlavní hašení účinek:

ID52299 6.Na čem je založeno hašení požárů

ID52305 12.Aby došlo k hoření, musí být splněny tyto tři podminky

ID52313 20. Co jsou povinni fyzické osoby že zákona o požární ochraně

ID52295 2.Podél hadice nebo jadicového vedení se chodí:

ID52303 10.Za přepravu jednotky PO na místo zodpovídá

ID52309 16. Horlavé kapaliny dělíme dle teploty vzplanutí do

ID52298 5.Podle čeho volíme druh PHP