Test Po dorost 2018: okruh 1-2

ID52298 5.Podle čeho volíme druh PHP

ID52304 11.Slovo prevence můžeme nahradit slovem

ID52297 4.PHP vodním můžeme účinně hasit:

ID52299 6.Na čem je založeno hašení požárů

ID52295 2.Podél hadice nebo jadicového vedení se chodí:

ID52300 7.Prvořadým úkolem hasičů provádějících průzkum je

ID52313 20. Co jsou povinni fyzické osoby že zákona o požární ochraně

ID52308 15. V požární ochraně se používá zkratka EPS. Co to znamená?

ID52310 17. V garáži pro silniční vozidlo nesmí být instalována topidla

ID52302 9.Co znamená zkratka CAS 32