Test Po dorost 2018: okruh 1-2

ID52295 2.Podél hadice nebo jadicového vedení se chodí:

ID52305 12.Aby došlo k hoření, musí být splněny tyto tři podminky

ID52299 6.Na čem je založeno hašení požárů

ID52312 19.Láhve s propan-butanem nesmíme ukládat

ID52313 20. Co jsou povinni fyzické osoby že zákona o požární ochraně

ID52301 8.Při povodních a zatopach jsou v první řadě používaný jednotky

ID52311 18. Požární dohled po pro provádění svařovacích práci se vykonává po skončení svařování nejméně po dobu

ID52306 13.Požární řád

ID52308 15. V požární ochraně se používá zkratka EPS. Co to znamená?

ID52310 17. V garáži pro silniční vozidlo nesmí být instalována topidla

Akce na výuku anglické slovní zásoby online.

Výuka anglické gramatiky online.