Test Po dorost 2018: okruh 1-2

ID52308 15. V požární ochraně se používá zkratka EPS. Co to znamená?

ID52299 6.Na čem je založeno hašení požárů

ID52301 8.Při povodních a zatopach jsou v první řadě používaný jednotky

ID52309 16. Horlavé kapaliny dělíme dle teploty vzplanutí do

ID52297 4.PHP vodním můžeme účinně hasit:

ID52312 19.Láhve s propan-butanem nesmíme ukládat

ID52310 17. V garáži pro silniční vozidlo nesmí být instalována topidla

ID52294 1. Proudnici hasič přenáší:

ID52302 9.Co znamená zkratka CAS 32

ID52307 14. Skladování pevných paliv je povoleno