Německý jazyk

ID52321 Co znamená "Was suchst du eigentlich?" ?

ID52324 Odpovězte na otázku v kladu - Siehst du nie fern?

ID52320 Jak se řekne "cizí"?

ID52319 Jak se řekne "tak jdeme" ?

ID52318 Co znamená "Mensch"?

ID52325 Vytvoř otázku pomocí odpovědi - Ja, ich spiele sehr gern.

ID52323 Jak se řekne "tam" (směrem ode mě pryč)?

ID52317 Co znamená "anziehen" ?

ID52322 Jak se řekne "tak je v pořádku"