Jak dobře znáš herečku Aničku Polívkovou?

ID40527 V kterém tanci měla stůl a židle?

ID40512 Ve kterém roce tančila ve StarDance?

ID40517 V jakém seriálu ještě nehrála?

ID40520 Jaké má doma zvíře?

ID40514 Kolik má let? (2015)

ID40515 Kdy se narosila?

ID40524 Kolik má dětí?

ID40518 V jakém pořadí se ve StarDance umístila.

ID40519 Kolik měří?

ID40521 Jak se jmenovala v Účastnících zájezdu?