Zzvj

ID53879 Jaké jsou tři nejspodnější části končetiny ?

ID53882 Kolik průměrně kůň vypije vody za jeden den ?

ID53881 Co to jsou nálevky ?

ID53876 Od jakého stupně drezůry je povolen frak ?

ID53874 Kdo organizuje jezdecký sport v české republice ?

ID53886 Kdo je úřadujícím prezidentem Čjf ?

ID53887 Jak by měla být dlouhá lonž ?

ID53878 Jak dlouho je klidná březí ?

ID53884 Co jsou objemová krmiva ?

ID53888 Má přednost pohoda a zdraví koně nad vším ostatním ?