Zzvj

ID53887 Jak by měla být dlouhá lonž ?

ID53876 Od jakého stupně drezůry je povolen frak ?

ID53884 Co jsou objemová krmiva ?

ID53878 Jak dlouho je klidná březí ?

ID53875 Co je to barování koně ?

ID53888 Má přednost pohoda a zdraví koně nad vším ostatním ?

ID53879 Jaké jsou tři nejspodnější části končetiny ?

ID53885 Do jakého pruhu se jezdec zařadí, pokud se pohybuje na veřejné komunikaci ?

ID53874 Kdo organizuje jezdecký sport v české republice ?

ID53882 Kolik průměrně kůň vypije vody za jeden den ?

Akce na výuku anglické slovní zásoby online.

Výuka anglické gramatiky online.