Syntax I (UJEP)

ID54121 Vyberte otázku doplňovací.

ID54119 Vyberte, v kterém bodě jsou uvedeny jen výpovědní formy.

ID54125 Vyberte výpovědní funkci výpovědi: Mělas mě tam slyšet a viděla bys.

ID54122 Otázkou presumptivní mluvčí v konkrétní komunikační situaci...

ID54123 K vyjadřování přání nesplnitelného se v češtině užívá...

ID54127 Které vymezení explicitní performativní formule (EPF) je nejvýstižnější?

ID54120 Která z vět je otázka zjišťovací?

ID54124 Vyberte přání nesplnitelné.

ID54126 Výpovědí Ty už máš zase hlad? mluvčí vyjadřuje: