Bedřich Smetana

ID54332 Kde se tohle můžete naučit

ID54329 Kde byl slavný potom Kdy byl slavný v jiné zemi než Česko

ID54320 V kolikati umřel

ID54326 Kolik si potom vzal ještě manželek

ID54330 Jakou udělal operu například

ID54333 Ale v jakém třídě si to můžete naučit

ID54321 Gde umřel

ID54327 Jak se jmenovali ty co zbyly

ID54325 Kolik umřelo z jejich 4čtyř dcerek dětí

ID54331 Proč ohluchnul jen tak zničehonic a tohle přece nemohlo stát nebo to snad bylo zničehonic