Bedřich Smetana

ID54329 Kde byl slavný potom Kdy byl slavný v jiné zemi než Česko

ID54325 Kolik umřelo z jejich 4čtyř dcerek dětí

ID54320 V kolikati umřel

ID54327 Jak se jmenovali ty co zbyly

ID54323 V kolikati měsících umřel

ID54328 Jestli si vůbec za nějakou manželku Proč bys jí bral když umřela ta první

ID54330 Jakou udělal operu například

ID54326 Kolik si potom vzal ještě manželek

ID54331 Proč ohluchnul jen tak zničehonic a tohle přece nemohlo stát nebo to snad bylo zničehonic

ID54322 Na co hrál