Bedřich Smetana

ID54319 Jak se jmenovala jeho první manželka

ID54320 V kolikati umřel

ID54327 Jak se jmenovali ty co zbyly

ID54323 V kolikati měsících umřel

ID54332 Kde se tohle můžete naučit

ID54331 Proč ohluchnul jen tak zničehonic a tohle přece nemohlo stát nebo to snad bylo zničehonic

ID54325 Kolik umřelo z jejich 4čtyř dcerek dětí

ID54321 Gde umřel

ID54333 Ale v jakém třídě si to můžete naučit

ID54324 Na co umřel a jeho manželka první