Bedřich Smetana

ID54320 V kolikati umřel

ID54323 V kolikati měsících umřel

ID54327 Jak se jmenovali ty co zbyly

ID54325 Kolik umřelo z jejich 4čtyř dcerek dětí

ID54330 Jakou udělal operu například

ID54333 Ale v jakém třídě si to můžete naučit

ID54329 Kde byl slavný potom Kdy byl slavný v jiné zemi než Česko

ID54321 Gde umřel

ID54322 Na co hrál

ID54319 Jak se jmenovala jeho první manželka