Bedřich Smetana

ID54320 V kolikati umřel

ID54319 Jak se jmenovala jeho první manželka

ID54322 Na co hrál

ID54321 Gde umřel

ID54324 Na co umřel a jeho manželka první

ID54332 Kde se tohle můžete naučit

ID54328 Jestli si vůbec za nějakou manželku Proč bys jí bral když umřela ta první

ID54326 Kolik si potom vzal ještě manželek

ID54330 Jakou udělal operu například

ID54327 Jak se jmenovali ty co zbyly