Bedřich Smetana

ID54323 V kolikati měsících umřel

ID54331 Proč ohluchnul jen tak zničehonic a tohle přece nemohlo stát nebo to snad bylo zničehonic

ID54332 Kde se tohle můžete naučit

ID54324 Na co umřel a jeho manželka první

ID54333 Ale v jakém třídě si to můžete naučit

ID54321 Gde umřel

ID54319 Jak se jmenovala jeho první manželka

ID54329 Kde byl slavný potom Kdy byl slavný v jiné zemi než Česko

ID54322 Na co hrál

ID54330 Jakou udělal operu například