Bedřich Smetana

ID54326 Kolik si potom vzal ještě manželek

ID54321 Gde umřel

ID54330 Jakou udělal operu například

ID54329 Kde byl slavný potom Kdy byl slavný v jiné zemi než Česko

ID54332 Kde se tohle můžete naučit

ID54322 Na co hrál

ID54324 Na co umřel a jeho manželka první

ID54325 Kolik umřelo z jejich 4čtyř dcerek dětí

ID54333 Ale v jakém třídě si to můžete naučit

ID54319 Jak se jmenovala jeho první manželka

Akce na výuku anglické slovní zásoby online.

Výuka anglické gramatiky online.