varianta 1

ID54371 Ekologická nika vypovídá o

ID54376 Producenty ve společenstvu reprezentují

ID54367 Natalita je

ID54368 Stupeň dominance druhu ve společenstvu lze spočítat

ID54375 Primární sukcese popisuje

ID54369 Vyberte skupinu obsahující pouze záporné interakce

ID54378 Převaha mladých jedinců v populaci předpovídá

ID54365 Vyberte správné tvrzení

ID54370 Alelopatií nazýváme

ID54380 Mezi ektotermní organismy řadíme