varianta 1

ID54379 Vyberte správné tvrzení (P = fosfor, S = síra, N = dusík)

ID54367 Natalita je

ID54378 Převaha mladých jedinců v populaci předpovídá

ID54363 Ekologická valence druhu

ID54377 Edafickými klimaxy jsou

ID54376 Producenty ve společenstvu reprezentují

ID54375 Primární sukcese popisuje

ID54368 Stupeň dominance druhu ve společenstvu lze spočítat

ID54366 Jako hybridní zónu označujeme

ID54370 Alelopatií nazýváme