varianta 1

ID54364 Eurytermní druhy

ID54367 Natalita je

ID54378 Převaha mladých jedinců v populaci předpovídá

ID54375 Primární sukcese popisuje

ID54366 Jako hybridní zónu označujeme

ID54365 Vyberte správné tvrzení

ID54363 Ekologická valence druhu

ID54376 Producenty ve společenstvu reprezentují

ID54379 Vyberte správné tvrzení (P = fosfor, S = síra, N = dusík)

ID54372 Vyberte kombinace vlastností typických pro r-stratégy:

Akce na výuku anglické slovní zásoby online.

Výuka anglické gramatiky online.