varianta 1

ID54370 Alelopatií nazýváme

ID54376 Producenty ve společenstvu reprezentují

ID54374 Ze slunečního záření dopadajícího na vegetaci je přibližně

ID54366 Jako hybridní zónu označujeme

ID54380 Mezi ektotermní organismy řadíme

ID54369 Vyberte skupinu obsahující pouze záporné interakce

ID54363 Ekologická valence druhu

ID54368 Stupeň dominance druhu ve společenstvu lze spočítat

ID54371 Ekologická nika vypovídá o

ID54367 Natalita je