varianta 1

ID54374 Ze slunečního záření dopadajícího na vegetaci je přibližně

ID54379 Vyberte správné tvrzení (P = fosfor, S = síra, N = dusík)

ID54367 Natalita je

ID54372 Vyberte kombinace vlastností typických pro r-stratégy:

ID54377 Edafickými klimaxy jsou

ID54371 Ekologická nika vypovídá o

ID54375 Primární sukcese popisuje

ID54368 Stupeň dominance druhu ve společenstvu lze spočítat

ID54370 Alelopatií nazýváme

ID54378 Převaha mladých jedinců v populaci předpovídá