varianta 1

ID54366 Jako hybridní zónu označujeme

ID54373 Areálem druhu označujeme

ID54368 Stupeň dominance druhu ve společenstvu lze spočítat

ID54369 Vyberte skupinu obsahující pouze záporné interakce

ID54363 Ekologická valence druhu

ID54370 Alelopatií nazýváme

ID54365 Vyberte správné tvrzení

ID54380 Mezi ektotermní organismy řadíme

ID54377 Edafickými klimaxy jsou

ID54378 Převaha mladých jedinců v populaci předpovídá