varianta 1

ID54364 Eurytermní druhy

ID54375 Primární sukcese popisuje

ID54378 Převaha mladých jedinců v populaci předpovídá

ID54376 Producenty ve společenstvu reprezentují

ID54372 Vyberte kombinace vlastností typických pro r-stratégy:

ID54370 Alelopatií nazýváme

ID54371 Ekologická nika vypovídá o

ID54380 Mezi ektotermní organismy řadíme

ID54365 Vyberte správné tvrzení

ID54379 Vyberte správné tvrzení (P = fosfor, S = síra, N = dusík)

Akce na výuku anglické slovní zásoby online.

Výuka anglické gramatiky online.