varianta 1

ID54368 Stupeň dominance druhu ve společenstvu lze spočítat

ID54367 Natalita je

ID54372 Vyberte kombinace vlastností typických pro r-stratégy:

ID54369 Vyberte skupinu obsahující pouze záporné interakce

ID54364 Eurytermní druhy

ID54377 Edafickými klimaxy jsou

ID54376 Producenty ve společenstvu reprezentují

ID54378 Převaha mladých jedinců v populaci předpovídá

ID54370 Alelopatií nazýváme

ID54373 Areálem druhu označujeme