varianta 1

ID54378 Převaha mladých jedinců v populaci předpovídá

ID54367 Natalita je

ID54377 Edafickými klimaxy jsou

ID54374 Ze slunečního záření dopadajícího na vegetaci je přibližně

ID54364 Eurytermní druhy

ID54365 Vyberte správné tvrzení

ID54373 Areálem druhu označujeme

ID54370 Alelopatií nazýváme

ID54380 Mezi ektotermní organismy řadíme

ID54376 Producenty ve společenstvu reprezentují