varianta 1

ID54372 Vyberte kombinace vlastností typických pro r-stratégy:

ID54368 Stupeň dominance druhu ve společenstvu lze spočítat

ID54366 Jako hybridní zónu označujeme

ID54379 Vyberte správné tvrzení (P = fosfor, S = síra, N = dusík)

ID54367 Natalita je

ID54369 Vyberte skupinu obsahující pouze záporné interakce

ID54377 Edafickými klimaxy jsou

ID54364 Eurytermní druhy

ID54370 Alelopatií nazýváme

ID54371 Ekologická nika vypovídá o