varianta 1

ID54376 Producenty ve společenstvu reprezentují

ID54363 Ekologická valence druhu

ID54366 Jako hybridní zónu označujeme

ID54377 Edafickými klimaxy jsou

ID54365 Vyberte správné tvrzení

ID54370 Alelopatií nazýváme

ID54367 Natalita je

ID54371 Ekologická nika vypovídá o

ID54378 Převaha mladých jedinců v populaci předpovídá

ID54380 Mezi ektotermní organismy řadíme

Akce na výuku anglické slovní zásoby online.

Výuka anglické gramatiky online.