varianta 1

ID54373 Areálem druhu označujeme

ID54378 Převaha mladých jedinců v populaci předpovídá

ID54372 Vyberte kombinace vlastností typických pro r-stratégy:

ID54379 Vyberte správné tvrzení (P = fosfor, S = síra, N = dusík)

ID54368 Stupeň dominance druhu ve společenstvu lze spočítat

ID54376 Producenty ve společenstvu reprezentují

ID54366 Jako hybridní zónu označujeme

ID54365 Vyberte správné tvrzení

ID54377 Edafickými klimaxy jsou

ID54367 Natalita je