varianta 2

ID54398 Sekundární sukcese popisuje

ID54386 Efektivní velikost populace představuje

ID54382 Lokální diverzita zahrnuje

ID54390 Klimatickými klimaxy jsou

ID54381 Jako endemit označujeme

ID54397 Klimax je

ID54383 Specializace popisuje

ID54394 Alegenní sukcese je řízena

ID54384 Mezi endotermní organismy řadíme

ID54387 Realizovaná nika je