varianta 2

ID54389 Ekotonem nazýváme

ID54386 Efektivní velikost populace představuje

ID54382 Lokální diverzita zahrnuje

ID54393 Stenofágní predátor

ID54387 Realizovaná nika je

ID54388 Edafickými klimaxy jsou

ID54385 Hustota populace může být vyjádřena

ID54397 Klimax je

ID54394 Alegenní sukcese je řízena

ID54396 Vyberte správné tvrzení (N = dusík)