varianta 2

ID54390 Klimatickými klimaxy jsou

ID54387 Realizovaná nika je

ID54393 Stenofágní predátor

ID54389 Ekotonem nazýváme

ID54383 Specializace popisuje

ID54386 Efektivní velikost populace představuje

ID54391 Mezi obvyklé parazitoidy lesních ekosystémů patří

ID54384 Mezi endotermní organismy řadíme

ID54394 Alegenní sukcese je řízena

ID54398 Sekundární sukcese popisuje