varianta 2

ID54388 Edafickými klimaxy jsou

ID54398 Sekundární sukcese popisuje

ID54390 Klimatickými klimaxy jsou

ID54386 Efektivní velikost populace představuje

ID54394 Alegenní sukcese je řízena

ID54383 Specializace popisuje

ID54396 Vyberte správné tvrzení (N = dusík)

ID54395 Z primární organické hmoty produkované rostlinami

ID54381 Jako endemit označujeme

ID54387 Realizovaná nika je