varianta 2

ID54396 Vyberte správné tvrzení (N = dusík)

ID54382 Lokální diverzita zahrnuje

ID54385 Hustota populace může být vyjádřena

ID54398 Sekundární sukcese popisuje

ID54390 Klimatickými klimaxy jsou

ID54391 Mezi obvyklé parazitoidy lesních ekosystémů patří

ID54394 Alegenní sukcese je řízena

ID54388 Edafickými klimaxy jsou

ID54387 Realizovaná nika je

ID54389 Ekotonem nazýváme