varianta 2

ID54388 Edafickými klimaxy jsou

ID54383 Specializace popisuje

ID54385 Hustota populace může být vyjádřena

ID54386 Efektivní velikost populace představuje

ID54381 Jako endemit označujeme

ID54397 Klimax je

ID54384 Mezi endotermní organismy řadíme

ID54387 Realizovaná nika je

ID54395 Z primární organické hmoty produkované rostlinami

ID54389 Ekotonem nazýváme