varianta 2

ID54392 Populace s převahou natality a emigrace nad mortalitou a emigrací

ID54384 Mezi endotermní organismy řadíme

ID54385 Hustota populace může být vyjádřena

ID54394 Alegenní sukcese je řízena

ID54393 Stenofágní predátor

ID54387 Realizovaná nika je

ID54386 Efektivní velikost populace představuje

ID54389 Ekotonem nazýváme

ID54397 Klimax je

ID54382 Lokální diverzita zahrnuje

Akce na výuku anglické slovní zásoby online.

Výuka anglické gramatiky online.