varianta 2

ID54384 Mezi endotermní organismy řadíme

ID54382 Lokální diverzita zahrnuje

ID54391 Mezi obvyklé parazitoidy lesních ekosystémů patří

ID54393 Stenofágní predátor

ID54394 Alegenní sukcese je řízena

ID54381 Jako endemit označujeme

ID54385 Hustota populace může být vyjádřena

ID54387 Realizovaná nika je

ID54388 Edafickými klimaxy jsou

ID54395 Z primární organické hmoty produkované rostlinami

Akce na výuku anglické slovní zásoby online.

Výuka anglické gramatiky online.