varianta 2

ID54397 Klimax je

ID54389 Ekotonem nazýváme

ID54386 Efektivní velikost populace představuje

ID54395 Z primární organické hmoty produkované rostlinami

ID54393 Stenofágní predátor

ID54390 Klimatickými klimaxy jsou

ID54398 Sekundární sukcese popisuje

ID54383 Specializace popisuje

ID54385 Hustota populace může být vyjádřena

ID54384 Mezi endotermní organismy řadíme

Akce na výuku anglické slovní zásoby online.

Výuka anglické gramatiky online.