varianta 2

ID54386 Efektivní velikost populace představuje

ID54387 Realizovaná nika je

ID54381 Jako endemit označujeme

ID54396 Vyberte správné tvrzení (N = dusík)

ID54395 Z primární organické hmoty produkované rostlinami

ID54383 Specializace popisuje

ID54398 Sekundární sukcese popisuje

ID54392 Populace s převahou natality a emigrace nad mortalitou a emigrací

ID54391 Mezi obvyklé parazitoidy lesních ekosystémů patří

ID54397 Klimax je