varianta 2

ID54385 Hustota populace může být vyjádřena

ID54392 Populace s převahou natality a emigrace nad mortalitou a emigrací

ID54381 Jako endemit označujeme

ID54390 Klimatickými klimaxy jsou

ID54384 Mezi endotermní organismy řadíme

ID54396 Vyberte správné tvrzení (N = dusík)

ID54391 Mezi obvyklé parazitoidy lesních ekosystémů patří

ID54386 Efektivní velikost populace představuje

ID54388 Edafickými klimaxy jsou

ID54382 Lokální diverzita zahrnuje

Akce na výuku anglické slovní zásoby online.

Výuka anglické gramatiky online.