varianta 2

ID54393 Stenofágní predátor

ID54386 Efektivní velikost populace představuje

ID54392 Populace s převahou natality a emigrace nad mortalitou a emigrací

ID54394 Alegenní sukcese je řízena

ID54384 Mezi endotermní organismy řadíme

ID54387 Realizovaná nika je

ID54389 Ekotonem nazýváme

ID54397 Klimax je

ID54395 Z primární organické hmoty produkované rostlinami

ID54385 Hustota populace může být vyjádřena