varianta 2

ID54388 Edafickými klimaxy jsou

ID54381 Jako endemit označujeme

ID54392 Populace s převahou natality a emigrace nad mortalitou a emigrací

ID54395 Z primární organické hmoty produkované rostlinami

ID54390 Klimatickými klimaxy jsou

ID54383 Specializace popisuje

ID54396 Vyberte správné tvrzení (N = dusík)

ID54382 Lokální diverzita zahrnuje

ID54397 Klimax je

ID54385 Hustota populace může být vyjádřena

Akce na výuku anglické slovní zásoby online.

Výuka anglické gramatiky online.