Jak dobře znáš Denise TV

ID54738 Jaké má zvíře(ata)? ( 2019)

ID54746 Má svůj merch?(2019)

ID54750 Točil Drow my life?

ID54748 Má fotky s brýlemi?

ID54751 Má v uchu tunel?

ID54742 Jak se jmenuje(jí) jeho sourozenec(ci)?

ID54739 Jak se jmenuje(jí) jeho zvíře(ata)?

ID54744 Jak se jeho přítelkyně jmenuje? (2019)

ID54741 Kolik má sourozenců?

ID54743 Má přítelkyni?(2019)

Akce na výuku anglické slovní zásoby online.

Výuka anglické gramatiky online.