Jak dobře znáš Denise TV

ID54739 Jak se jmenuje(jí) jeho zvíře(ata)?

ID54743 Má přítelkyni?(2019)

ID54748 Má fotky s brýlemi?

ID54751 Má v uchu tunel?

ID54745 Kdy má Denis TV narozeniny?

ID54737 Jak se doopravdy jmenuje?

ID54738 Jaké má zvíře(ata)? ( 2019)

ID54750 Točil Drow my life?

ID54741 Kolik má sourozenců?

ID54747 Co má na merchi?

Akce na výuku anglické slovní zásoby online.

Výuka anglické gramatiky online.