Jak dobře znáš Denise TV

ID54744 Jak se jeho přítelkyně jmenuje? (2019)

ID54751 Má v uchu tunel?

ID54746 Má svůj merch?(2019)

ID54750 Točil Drow my life?

ID54740 Má sourazence?

ID54748 Má fotky s brýlemi?

ID54747 Co má na merchi?

ID54742 Jak se jmenuje(jí) jeho sourozenec(ci)?

ID54739 Jak se jmenuje(jí) jeho zvíře(ata)?

ID54737 Jak se doopravdy jmenuje?